Chỉ còn không bao nhiêu ngày nữa là quý IV, đây được xem làm giai đoạn nước rút của thị trường bất động sản năm 2020 và là giai đoạn lấy đà tăng tốc để chuyển mình; phát triển vào năm 2021. Vậy đâu sẽ là “tương lai” của thị ...

Posted on