Sự chuyển dịch; phát triển của nền kinh tế xã hội, sự biến đổi khí hậu hay tình trạng thiên tai; dịch bệnh chính là những nguyên nhân tất yếu khiến cho nhu cầu của con người bắt buộc phải thay đổi. Và, xuất phát từ nhu cầu về nghỉ ...

Posted on