Với những ai quá bận rộn thì thời gian một ngày cũng thật là quý giá. Họ có thể tận dụng hai mươi bốn giờ ấy để thực hiện rất nhiều việc. Có thể là làm việc kiếm tiền hoặc nghỉ ngơi để giảm bớt căng thẳng, du lịch cùng ...

Posted on